Evde Sağlık Birimi
19 Kasım 2019

43848,evde-saglikjpg (1).png

Evde Sağlık,
 gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan yatağa bağımlı bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen sağlık (muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon) hizmetlerini içeren hizmetdir.

Evde sağlık hizmetinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ayrıca; evde kalmayı tercih eden ve tedavisi, bakımı devam eden; ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyenler için gereklidir.

Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri, ameliyat sonrası bakım gereksinimi olanlardan uzun süreli bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara, yeni doğum yapan annelerden tedavisi evde de sürdürülebilecek hastalara, kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlardan, aşılama ve laboratuvar tetkikleri gibi hizmetleri evinde  almak isteyenlere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine hitap etmektedir.

  • Tanı koymak yerine tanısı konularak tedavisi düzenlenmiş hastaların takibini yapmak
  • Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç kullanımına ilişkin raporların çıkartılmasına yardımcı olmak
  • Gerekli durumlarda hastalık raporu çıkartılmasına yardımcı olmak,
  • Evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek
  • Hasta ve yakınlarına evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler, hastalık, tedavi, bakım eğitimi vermek ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için bilgilendirmek.
  • Hizmet verilen hastaların ağız ve diş sağlığı muayene ve tedavisini sağlamak.
  • Ekipler tarafından gerektiğinde hasta nakil araçları ile hastanın hastaneye naklini sağlamak.
  • Hastanın muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını yapmak.
  • İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen, hastanın hastalığına bağlı olarak kullandığı ilaçları yazmak ve ilaç kullanımı ile ilgili bilgi vermek.
  • Gerek görüldüğünde uzman hekim, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog desteğini sağlamak.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL BAŞVURULUR ?

Hasta veya hasta yakını tarafından Türkiye’nin genelinde tahsis edilen 444 38 33 (444 EV DE) numaralı telefon aranarak başvuru yapılabilir.

Başvurular kayıt altına alınarak Evde Sağlık Hizmetleri Ekibimiz tarafından yerinde değerlendirilir. Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığımızca sunulmakta olup ücretsizdir....