Değerlerimiz

 

  • Hasta ve Çalışan Haklarına saygılı olmak
  • Hasta odaklılık prensibiyle çalışarak hasta güvenliğini sağlamak
  • Sağlıklı çalışma yaşamı  ile çalışan güvenliğini sağlamak
  • Hizmette Hakkaniyeti sağlamak
  • Hizmette Uygunluk, Zamanlılık ilkelerini benimsemek
  • Etkin, Etkili hizmet vermek
  • Kaliteli ve Verimli Hizmet vermek
  • Hizmette süreklilik ve erişilebilirliği sağlamak
  • Saygın, dürüst, güvenilir hizmet sunmak
  • Hizmet  sunumunda Etik davranış ilkelerini benimsemek