Idari Ve Mali Işler Müdürü ve Yardımcıları


Feti Yirmibeş
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Ahmet Demir
Müdür Yardımcısı

Hasan Yaşar
Müdür Yardımcısı

Şükran Karadağ
Müdür Yardımcısı

© İzmit Seka Devlet Hastanesi 2018