Sağlık Tesisi Çalışanlarımıza Kefe Eğitimi Verilmeye Başlandı


25/05/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/14 nolu Başbakanlık Genelgesinin 7'nci maddesinde “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından hizmet içi eğitimlerde kadın erkek fırsat eşitliği konusuna yer verilecektir" hükmü doğrultusunda hastanemizde görev yapan tüm personele 'Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği' eğitimleri 05.10.2016 tarihi itibari ile verilmeye başlanmıştır.
Eğitimleri, Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sosyal Hizmet Uzmanı Temur Baydoğan ile Kocaeli Devlet Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Melda Metin Baydoğan personelimize anlatmaktadır.Eğitimler 19 ve 26 Ekim tarihlerinde devam edecektir.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© İzmit Seka Devlet Hastanesi 2018