Sağlık Tesisimizde Öz Değerlendirme Süreci Tamamlandı


Hastanemizde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan SKS (Hastane - Versiyon 5) kapsamında Aralık 2015'de Öz değerlendirme gerçekleştirildi.Öz değerlendirme sürecinin ve yönetilmesi Kalite Yönetim Birimi tarafından yapıldı.
Uygulamalarda etkin ve etkili olabilmek, sürdürülebilirliğini sağlamak, proaktif olabilmek için yönetim sisteminden düzenli olarak verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonucunda yapılacak iyileştirmelerin uygulanması ve etkinliğinin ölçülmesi gerekmektedir.Bir perfomans stratejisi olarak tanımlanabilen öz değerlendirme sürecinde hastanemizin kuvvetli yanları, iyileştirmeye açık olanları belirlenmiş bu doğrultuda eylem planları hazırlanmıştır.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© İzmit Seka Devlet Hastanesi 2018