Sağlık Tesisimizde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirilmiştir


Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği gereğince Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de saha tatbikatı ile test edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna istinaden 18.11.2015 tarihinde hastanemizde Kocaeli İtfaiye daire başkanlığı ile ortak saha tatbikatı düzenlenmiştir. Tatbikat hastanemiz Sivil Savunma - HAP Birimi tarafından organize edilmiştir.
Tatbikata Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden temsilcileri gözlemci olarak katılmışlardır.
Tatbikat Hastanemiz B Bloğunda bulunan Koroner Yoğun bakım Ünitesi ve Dahiliye servislerinin tahliye edilmesi gerçekleştirilmiştir. Tatbikat Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı ile eş zamanlı başlatılmıştır. Tatbikata Hastanemiz Yönetim Ekibi, Hekimlerimiz, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Dahiliye Servisi Personelleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumluları, Kalite ve Eğitim Birimleri, Acil Servis Ünitesi, Teknik İşleteme Amirliği, Santral ve çamaşırhane görevlileri, Özel Güvenlik ve Temizlik personellerimiz aktif olarak katılmış ve tatbikatı gerçekleştirilmiştir.
Tatbikatla acil durum ve afetlere hazırlıklı olabilmek, çalışanlarda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© İzmit Seka Devlet Hastanesi 2018