Hastane Afet Ve Acil Durum Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.


              20.03.2015  tarih ve 29301 sayılı RG’ de yayınlanan  Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği  gereğince hastanemizde oluşturulan HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planı) Komisyonu 16.09.2015 tarihinde Hastane Yöneticimiz Op.Dr.Burak KARABULUT Başkanlığında  toplanmıştır.

             Toplantıda;  Sivil Savunma Uzmanı Nilüfer MOSTURA tarafından 2009 yılında  yayınlanarak yürürlüğe giren ve revizyonlarla yenilenen  Hastanemiz Afet ve Acil Durum Planı hakkında bilgi verilmiş , bölgemizde  meydana gelen/gelebilecek afet ve acil durumlarda  hastanemizce sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkların önceden yapılması için alınacak tedbirler görüşülmüştür. 

             Toplantıda ayrıca  eğitimler ve tatbikatlar hakkında da bilgi verilmiş  olup, 2015 yılında tamamlanan ve devam edecek olan eğitimler ile tatbikatlar konusunda  planlama yapılmıştır.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© İzmit Seka Devlet Hastanesi 2018